Keurmeesterlijst 2022

Evenals in de voorgaande jaren wordt er van uit gegaan dat u dit jaar een aantal keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren K.N.K.B.-wedstrijden. In de meeste gevallen gaat het dit jaar om wedstrijden voor de jeugd. Daarnaast hebben we in het hoofdklasseweekend weer onze wedstrijden voor hoofdklasse dames en heren. In totaal gaat het om 7 wedstrijddagen en de volgende wedstrijden:

Zondag 8 mei 10.00 uur -Meisjes d.e.l. (+ herkansing)
Vrijdag 13 mei 16.30 uur
– Junioren d.e.l.
Vrijdag 8 juli 14.30 uur – Hoofdklasse dames d.e.l.
Zondag 10 juli 11.00 uur – Hoofdklasse heren vrije formatie
Zondag 24 juli 10.00 uur –Schoolmeisjes d.e.l. A- en B-klasse (+ herkansing)
Zondag 21 augustus 10.00 uur
– Schooljongens d.e.l. A- en B-klasse (+ herkansing)
Zondag 28 augustus 10.00 uur – Welpen Meisjes d.e.l. A- en B-klasse – (+ herkansing)

Evenals in de voorgaande jaren wordt er vanuit gegaan dat u dit jaar een aantal keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren K.N.K.B.-wedstrijden. We zullen in de maanden februari, maart en april een aanzienlijk aantal leden telefonisch of via de mail benaderen met de vraag om ons bestuur bij de organisatie van deze wedstrijden te helpen. Roel Venema is hiervoor de contactpersoon.

Ingeval u als keurmeester op gaat treden bij een K.N.K.B.-wedstrijd wordt u verzocht om uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. Met de hoofdkeurmeester en scheidsrechter spreekt u af op welke plaats binnen of buiten de lijnen u die dag actief bent.