Federatie

Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er ook in 2022 weer een wedstrijd georganiseerd. Voor de senioren (en ook jongens en meisjes) gaat voor nu om de volgende wedstrijden:

Heren-/jongenswedstrijd:
Za. 11 juni: Exmorra: Bruniapartij, dit betreft een vrije formatiepartij, aanvang is om 11.00 uur.

De deelname staat open voor alle leden die lid zijn van kaatsvereniging Bolsward. Voor alle wedstrijden geldt dat opgave mogelijk is via www.knkb.nl.