Ledenpartijen

Voor de digitale agenda seizoen 2022 kies, download en open het volgende bij de jeugdcategorie:

  1. Voor Android en Outlook  (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave per e-mail: jeugd@kvbolsward.nl

In 2022 worden in Bolsward de volgende ledenwedstrijden georganiseerd voor de jeugdcategorie:


Zondag 13 maart Wallball in sporthal De Middelsee voor de jeugdleden

Aanvang 18.00 uur


 Zondag 20 maart Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Hartwerd

aanvang 13.00 uur


 Zondag 24 april Detmar en Troost Kaatstrainingmiddag

aanvang 12.00 uur


Woensdag 18 mei Wallball voor de jeugdleden

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 19 mei Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 25 mei Schoolkaatsen

Aanvang 13.30 uur


Zaterdag 28 mei Federatiewedstrijd voor de jeugd

Aanvang 13.00 uur


Donderdag 2 juni Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 15 juni Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 7 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr.

Aanvang 17.30 uur


Woensdag 20 juli Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 17 augustus Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 25 aug. Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij) Lunchroom Miedema

Aanvang 16.00 uur


Woensdag 31 augustus Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur