Federatie WBW in Bolsward

De Federatiekaatsers van de Federatie Workum-Bolsward-Wûnseradiel kaatsten op zaterdag 1 juni in  5 klassen in Bolsward. Geen uitgebreid verslag maar alleen de uitslagen, omdat het stukje anders te lang zou worden. Wel moet nog worden vermeld dat er diverse keren 5-5 6-6 werd gekaatst, waardoor de partij toch wat later uit was dan verwacht.

Welpen jongens en meisjes (9 parturen):

 • 1ste:  Haye Tjeerdema (Makkum) en Marrit Wiersma (Schettens)
 • 2de:   Klaas Dijkstra (Makkum) en Sygrid Bosch (Arum)
 • 1ste verl.: Roan van Sinderen Koopmans (Exmorra) en Jeline Bosch (Arum).

De finale werd beslist op 5-2 6-4.

Meisjes pupillen (5 parturen):

 • 1ste:  Ymke v/d Brug (Schettens) en Mare Dijkstra (Makkum)
 • 2de   Femke Smits (Witmarsum) en Jildou Terpstra (Bolsward)

De strijd was pas gestreden op 5-5 6-6.

Jongens pupillen (6 parturen):

 • 1ste:    Sander Kuipers (Arum) en Rik v/d Weerdt (Makkum)
 • 2de:     Jesse v/d Wal (Witmarsum) en Timo Poelmans (Bolsward)
 • 1ste verl.: Jelmer Kuipers (Workum) en Hidde Reitsma (Exmorra)

De finale werd beslist op 5-2 6-2.

Schooljeugd (8 parturen):

 • 1ste:  Liuwe M. Postma (Waaksens) en Jennifer de Jong (Witmarsum)
 • 2de:   Rutger Altenburg (Bolsward) en Maud Roomeijer (Schettens)
 • 1ste verl.: Matthijs Palma en Marc Jorna (beiden Arum)

De finale was eenzijdig getuige de stand van 5-1 6-0.

Jongens/Meisjes (8 parturen):

 • 1ste:  Hylke Talsma (Achlum) en Gonnie Schilstra (Lollum)
 • 2de:   Judith Bosch (Arum) en Marije Kuperus (Bolsward)
 • 1ste verl.:  Jildert Wijbenga (Arum) en Lynette Ypey (Witmatsum)

Een leuke en onderhoudende finale waarbij de strijd werd beslist op 5-5
6-6.

Originele foto’s zijn te verkrijgen bij L. Leeuwen.
Even een mailtje naar l.leeuwen@home.nl.

 • DSC00053
  DSC00055
  DSC00056

 • DSC00059
  DSC00062
  DSC00063
 • DSC00064
  DSC00066
  DSC00067
 • DSC00068
  DSC00071
  DSC00072
 • DSC00073
  DSC00074
  DSC00075
 • DSC00076
  DSC00077
  DSC00078
 • DSC00079
  DSC00080
  DSC00081
 • DSC00082
  DSC00083
  DSC00084
 • DSC00085
  DSC00086
  DSC00087
 • DSC00088
  DSC00089
  DSC00090
 • DSC00091
  DSC00092
  DSC00093

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.