Diekje partij prooi voor Idske, Ferdinand en Julian

Hoewel er helaas slechts negen parturen op papier stonden en er af en toe een buitje viel is afgelopen zondag de jaarlijkse Diekje partij weer met veel plezier verkaatst. Op een gegeven moment werd en blééf het droog, het zonnetje verscheen en was het weer genieten voor kaatsers en toeschouwers op ’t Oordje in Bolsward.

De verliezersronde werd gewonnen door Christiaan Eijer, Tom Botermans en Albert Reinsma. Hun jeugdige tegenstanders Kees Bekema, Stefan Yska en Marije Kuperus hebben zich kranig geweerd, maar konden het niet bolwerken tegen de oude rotten. In de finale van de winnaarsronde kruisten Idske Zijlstra, Ferdinand van der Zee en Julian Faber de degens met Evert Sijbesma, Jan Feenstra en Marcel de Groot. Het werd een strijd van hoog niveau, ging gelijk op en de verwachting was dat alles aan de hang zou komen. Bijna, want op 5-5 en 6-4 werd de partij in het voordeel van Idske c.s. beslist door een ferme bovenslag van Julian.

  • 20200823_164152
    20200823_164319
    20200823_164416

  • 20200823_164449

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.