BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20190303T110000Z X-CALEND:20190904T173000Z X-WR-RELCALID:{0000002E-1649-1719-A4E2-E44A675E9478} X-WR-CALNAME:KVBjeugd2019 BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T103222Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190317T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190317T150000 LAST-MODIFIED:20190204T185135Z LOCATION:Sporthal de Middelzee PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallballtoernooi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000007C7EC2BCD401000000000000000 0100000007E3C3CB647D5634FAD7E4A917438FA49 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T185145Z DESCRIPTION:Zaalwedstrijd voor jeugd tot 14 jaar voor Bolsward\, Exmorra en Burgwerd.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190303T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190303T120000 LAST-MODIFIED:20190204T185145Z LOCATION:Sporthal de Middelzee PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Spekjespartij TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040A4A056C3BCD401000000000000000 0100000007FDFCFA5A1F0FF42AEC9BC203FB46F36 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Zaalwedstrijd voor jeugd tot 14 jaar voor Bolsward\, Exmorra en Burgwerd.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T185359Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190308T220000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190308T200000 LAST-MODIFIED:20190204T185359Z LOCATION:Kantine 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Ledenvergadering KVB TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E041F19FC3BCD401000000000000000 010000000EE587747F9FEFA4EBD13865BE8E96637 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T185610Z DESCRIPTION:Start kaatsseizoen jeugd op het veld.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190406T153000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190406T120000 LAST-MODIFIED:20190204T185610Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Kaatstrainingsdag TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B084BED3C3BCD401000000000000000 0100000003D849BDF0884494AB6F96271AE9B5761 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Start kaatsseizoen jeugd op het veld.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T185730Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190408T200000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190408T180000 LAST-MODIFIED:20190204T185917Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Start training en competitie jeugd TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090B6CA05C4BCD401000000000000000 0100000006FDD75729E89FF43A5C1A6D5506C9347 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1440M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190119Z DESCRIPTION:Detmar en Troost Ouder-Kind partij.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190428T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190428T130000 LAST-MODIFIED:20190204T190119Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Ouder-kindpartij TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0FF589BC4BCD401000000000000000 010000000C9AA38D822BB3F41B4FD3AC9C1A644E8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Detmar en Troost Ouder-Ki nd partij.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190308Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190508T190000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190508T180000 LAST-MODIFIED:20190204T190308Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallballtoernooi jeugd TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020FEC6C2C4BCD401000000000000000 010000000690F9A9FF88878419089D3E3A8F6420E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190418Z DESCRIPTION:Wallball kampioenschap voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen in Bolsward.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190522T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190522T143000 LAST-MODIFIED:20190204T190418Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallball kampioenschap TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0F88801C5BCD401000000000000000 0100000002B76CC807039A8458C04A0EA12D64456 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Wallball kampioenschap vo or kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen in Bolsward.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190829Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190526T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190526T100000 LAST-MODIFIED:20190204T190829Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:KNKB pupillen jongens del TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F00D227DC5BCD401000000000000000 0100000000FDE3BE9F5A8AF4087A2DF471655BA8E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191034Z DESCRIPTION:Federatie voor de jeugd in Bolsward.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190601T170000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190601T130000 LAST-MODIFIED:20190204T191034Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Federatiewedstrijd TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000101762D2C5BCD401000000000000000 0100000009A7547BBF4DCFD4FA96AF54A5DDAE0CB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Federatie voor de jeugd in Bolsward.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191143Z DESCRIPTION:Schoolkaatsen in Bolsward.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190605T170000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190605T133000 LAST-MODIFIED:20190204T191143Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Schoolkaatsen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090159403C6BCD401000000000000000 010000000AC96E889D82DEC42AD29F160A520A9DA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Schoolkaatsen in Bolsward.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191304Z DESCRIPTION:AP van der Feer Avondledenwedstrijd voor de categorie Kabouters en Welpen.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190606T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190606T170000 LAST-MODIFIED:20190204T191304Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Avondpartij Kabouters Welpen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005095623BC6BCD401000000000000000 0100000000AF81815852D5441AB3B74A4DC302DDF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

AP van der Feer Avondledenwedstrijd voor de ca tegorie Kabouters en Welpen.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191304Z DESCRIPTION:AP van der Feer Avondledenwedstrijd voor de categorie Pupillen en Schooljeugd.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190620T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190620T170000 LAST-MODIFIED:20190204T191552Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Avondpartij Pupillen en Schooljeugd TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A030E04AC6BCD401000000000000000 0100000000AF81815852D5441AB3B74A4DC302DDF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AP van der Feer Avondledenwedstrijd voor de categorie Pupillen en Schooljeugd.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191549Z DESCRIPTION:Ledenwedstrijd jeugd in en met Exmorra\, Burgwerd en Hartwerd.\ n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190609T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190609T110000 LAST-MODIFIED:20190204T191549Z LOCATION:Exmorra PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Ledenpartij TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060101AADC6BCD401000000000000000 0100000001BABC99ABF6B224CBA2E036A95332D09 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Ledenwedstrijd jeugd in en met Exmorra\, Burgwerd en Hartwerd.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191804Z DESCRIPTION:Wallballtoernooi voor de jeugd. \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190612T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190612T180000 LAST-MODIFIED:20190204T191804Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallballtoernooi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000801586DFC6BCD401000000000000000 010000000C4BD31FD313CDD4A8C9F33BE6056610E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Wallballtoernooi voor de jeugd.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191919Z DESCRIPTION:Familieparturen waarvan tenminste 1 lid van de KV.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190616T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190616T110000 LAST-MODIFIED:20190204T191919Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Familiekaatsen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000600BD11DC7BCD401000000000000000 01000000019A0E6DFBC32AA4D93902D3A9665A154 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Familieparturen waarvan tenminste 1 lid van de KV.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190829Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190623T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190623T100000 LAST-MODIFIED:20190204T192456Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:KNKB pupillen jongens afdeling TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006016A8A4C7BCD401000000000000000 0100000000FDE3BE9F5A8AF4087A2DF471655BA8E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190829Z DESCRIPTION:D.e.l. A en B met herkansing.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190706T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190706T100000 LAST-MODIFIED:20190204T192722Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:KNKB Schoolmeisjes TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080D868E3C7BCD401000000000000000 0100000000FDE3BE9F5A8AF4087A2DF471655BA8E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

D.e.l. A en B met herkansing.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191304Z DESCRIPTION:Avondledenwedstrijd voor de jeugd vanaf 14 jaar met vrije forma tie.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190710T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190710T170000 LAST-MODIFIED:20190204T193102Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Avondpartij jeugd vanaf 14 jr TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006025F95CC8BCD401000000000000000 0100000000AF81815852D5441AB3B74A4DC302DDF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Avondledenwedstrijd voor de jeugd vanaf 14 jaar met vrije formatie.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191304Z DESCRIPTION:Avondledenwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190711T200000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190711T173000 LAST-MODIFIED:20190204T195404Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Feestpartij jeugd tot 14 jr TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009099119BC8BCD401000000000000000 0100000000AF81815852D5441AB3B74A4DC302DDF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Avondledenwedst rijd voor de jeugd tot 14 jaar.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191804Z DESCRIPTION:Wallballtoernooi voor de jeugd. \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190724T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190724T180000 LAST-MODIFIED:20190204T191804Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallballtoernooi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070730934C9BCD401000000000000000 010000000C4BD31FD313CDD4A8C9F33BE6056610E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Wallballtoernooi voor de jeugd.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191804Z DESCRIPTION:Wallballtoernooi voor de jeugd. \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190820T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190820T180000 LAST-MODIFIED:20190204T191804Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallballtoernooi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050613440C9BCD401000000000000000 010000000C4BD31FD313CDD4A8C9F33BE6056610E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nN L\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Wallballtoernooi voor de jeugd.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191804Z DESCRIPTION:Wallballtoernooi voor de jeugd als afsluiting van seizoen. \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190904T193000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190904T180000 LAST-MODIFIED:20190204T193651Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Wallballtoernooi TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0520247C9BCD401000000000000000 010000000C4BD31FD313CDD4A8C9F33BE6056610E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Wallballtoernoo i voor de jeugd als afsluiting van seizoen.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190829Z DESCRIPTION:D.e.l. A en B met herkansing.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190804T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190804T100000 LAST-MODIFIED:20190204T193907Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:KNKB pupillen meisjes TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0990287C9BCD401000000000000000 0100000000FDE3BE9F5A8AF4087A2DF471655BA8E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

D.e.l. A en B met herkansing.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T190829Z DESCRIPTION:Welpen Jongens met d.e.l. A en B met herkansing. En de categori e Welpen Meisjes met d.e.l. A en B met herkansing.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190817T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190817T100000 LAST-MODIFIED:20190204T194334Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:KNKB Welpen jongens en meisjes TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000ED3020CABCD401000000000000000 0100000000FDE3BE9F5A8AF4087A2DF471655BA8E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Welpen Jongens met d.e.l. A en B met herkansing. En de categorie Welpen Meisjes me t d.e.l. A en B met herkansing.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T191304Z DESCRIPTION:Miedema’s Patatpartij\, een avondledenwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar.\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190822T183000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190822T160000 LAST-MODIFIED:20190204T194505Z LOCATION:Kaatsveld 't Oordje PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Patatpartij jeugd vanaf 14 jr TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0E82158CABCD401000000000000000 0100000000AF81815852D5441AB3B74A4DC302DDF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfals e\n\nNL< /w:LidThemeOther>\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicros oftInternetExplorer4\n\n\n\n\n< m:smallFrac m:val="off"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Miedema’\; s Patatpartij\, een avondledenwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT10080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190204T200029Z DESCRIPTION: \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190511T163000 DTSTAMP:20190207T094851Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190511T130000 LAST-MODIFIED:20190204T200029Z LOCATION:Gaast PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:Federatie jeugd TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A04B8ABBCCBCD401000000000000000 0100000001FFE51B6E49B3F4EA925A0FDC5308986 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n21\n\n\n\nfalse \nfalse\ nfalse\n\nNL\nX-NO NE\nX-NONE\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n