Ledenpartijen

Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.

Voor alle ledenwedstrijden in 2017 geldt:

  • Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet toegestaan;
  • Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden (bij het nachtkaatsen is de inleg voor iedereen € 3,00). Voor het Pearkekeatsen geldt een inleg per paar van € 7,50 en voor de Diekjepartij en de Familiepartij een inleg van € 10,00 per partuur.
  • Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren

Zaterdag 22 april  Tweekamp Den Haag – Bolsward – 13.30 uur

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. Commissie regelt samenstelling parturen


Woensdag 24 mei Primerapartij  – 18.30 uur VERPLAATST naar 31 mei (vanwege finale Europa league: Ajax)

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen


Zaterdag 10 juni Bruniapartij – 10.00 uur

Door elkaar loten wedstrijd voor senioren, federatie (opgave via www.KNKB.nl)


Zaterdag 17 juni Bedrijfskaatsen – 10.00 uur

Kaatspartij voor bedrijven


Donderdag 22 juni Politiekaatsen – 10.00 uur

Kaatswedstrijd voor politieambtenaren Organisatie Politie Bolsward


Zondag 25 juni Familiekaatsen  Installatiebedrijf F. van der Pol – 11.00 uur

Familieparturen Tenminste 1 kaats(t)er lid van KV Bolsward


Zondag 2 juli Pearkekeatsen  Slagerij Y.de Boer – 11.00 uur

Wedstrijd voor paren, een dame en een heer, waarvan tenminste 1 lid van de KV


Zaterdag 8 juli Súdwest Fryslân partij – 9.30 uur

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de gemeente. Opgave tot 7 juli 20.00 uur via www.swfpartij.nl


Zondag 30 juli Bloemen van Iris partij  – 11.00 uur

Wedstrijd met Hartwerd voor dames en heren in Bolsward, zowel voor leden als niet-leden


Zondag 6 aug HaBo partij  – 11.00 uur

Ledenwedstrijd voor senioren met en in Hartwerd


Woensdag 16 aug Barbecue partij  – 18.00 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen


Zondag 20 aug Diekje-partij  – 11.00 uur

Vrije formatiewedstrijd voor leden (de voorbest opslager van het partuur moet opslaan vanaf de voorbest stuit)