Ledenpartijen

Zet seizoen 2022 automatisch in je digitale agenda:

Kies, download en open het volgende bij de senioren categorie:

  1. Voor Android en Outlook (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.

Voor alle ledenwedstrijden in 2022 geldt:

  • Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet toegestaan;
  • Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden (bij het nachtkaatsen is de inleg voor iedereen € 3,00). Voor het Pearkekeatsen geldt een inleg per paar van € 7,50 en voor de de Familiepartij een inleg van € 10,00 per partuur.
  • Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren

Zondag 13 maart Wallball – 14.00 uur

Toernooi voor senioren in sporthal De Middelzee


Zaterdag 23 april  Tweekamp Den Haag – Bolsward – 14.30 uur

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. Commissie regelt samenstelling parturen


Dinsdag 17 mei Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zondag 29 mei – Familiekaatsen Installatiebedrijf F. van der Pol – 11.00 uur AFGELAST

Familieparturen Tenminste 1 kaats(t)er lid van KV Bolsward


Woensdag 1 juni Primerapartij  – 18.30 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen


Woensdag, donderdag en vrijdag 8-10 juni Straatkaatsen – 18.30 uur AFGELAST WEL COMPETITIEKAATSEN OP WO.

Wedstrijd op straat in de binnenstad voor alle inwoners van Bolsward.


Zondag 12 juni Bruniapartij – 11.00 uur

Door elkaar loten wedstrijd voor senioren, federatie (opgave via www.KNKB.nl).


Zondag 12 juni Diekje-partij  – 11.00 uur VERPLAATST NAAR zaterdag 9 juli

Vrije formatiewedstrijd voor leden en niet leden uit Bolsward. De voorbest opslager van het partuur moet opslaan vanaf de voorbest stuit (vanaf 14 jaar).


Dinsdag 14 juni Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zaterdag 18 juni Bedrijfskaatsen – 10.00 uur AFGELAST

Kaatspartij voor bedrijven


Woensdag 29 juni Avondpartij – 18.00 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen.


Zondag 3 juli BOHA partij – 11.00 uur

Ledenwedstrijd senioren Bolsward-Hartwerd d.e.l. in Bolsward (vanaf 14 jaar).


Zaterdag 9 juli Súdwest Fryslân partij – 9.30 uur Diekjepartij – 11.00 uur

Ledenwedstrijd voor leden en niet leden uit Bolsward. De voorbest opslager van het partuur moet opslaan vanaf de voorbest stuit (vanaf 14 jaar).


Dinsdag 19 juli Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zondag 7 augustus Pearkekeatsen – 11.00 uur

Wedstrijd voor paren, een dame en een heer, waarvan tenminste 1 lid van de KV


Woensdag 17 augustus Avondpartij – 18.00 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen.


Dinsdag 23 augustus Wallball19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren.


Dinsdag 30 augustus Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren.


Vrijdag 16 september Nachtkaatsen- 20.00 uur

Ledenpartij voor senioren


Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.