Ledenpartijen

Zet seizoen 2019 automatisch in je digitale agenda:

Kies, download en open het volgende bij de senioren categorie:

  1. Voor Android en Outlook (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.

Voor alle ledenwedstrijden in 2019 geldt:

  • Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet toegestaan;
  • Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden (bij het nachtkaatsen is de inleg voor iedereen € 3,00). Voor het Pearkekeatsen geldt een inleg per paar van € 7,50 en voor de Diekjepartij en de Familiepartij een inleg van € 10,00 per partuur.
  • Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren

Zaterdag 20 april  Tweekamp Den Haag – Bolsward – 14.30 uur

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. Commissie regelt samenstelling parturen


Woensdag 22 mei Primerapartij  – 18.30 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen


Zaterdag 1 juni Bruniapartij – 11.00 uur

Door elkaar loten wedstrijd voor senioren, federatie (opgave via www.KNKB.nl)


Zondag 16 juni – Familiekaatsen  Installatiebedrijf F. van der Pol – 11.00 uur

Familieparturen Tenminste 1 kaats(t)er lid van KV Bolsward


Zaterdag 22 juni Bedrijfskaatsen – 10.00 uur

Kaatspartij voor bedrijven


Donderdag 27 juni Politiekaatsen – 10.00 uur

Kaatswedstrijd voor politieambtenaren Organisatie Politie Bolsward


Zondag 7 juli Pearkekeatsen – 11.00 uur

Wedstrijd voor paren, een dame en een heer, waarvan tenminste 1 lid van de KV


Zaterdag 13 juli Súdwest Fryslân partij – 9.30 uur

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de gemeente. Opgave tot 7 juli 20.00 uur via www.swfpartij.nl


 Zondag 28 juli Vrienden-partij  – 11.00 uur AFGELAST te weinig deelname

Kaatswedstrijd in Bolsward, zowel voor leden als niet-leden


Zondag 4 augustus HaBo partij  – 11.00 uur

Ledenwedstrijd voor senioren met Hartwerd in Hartwerd


 Woensdag 14 aug Avondpartij  – 18.30 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen


Woensdag, donderdag en vrijdag 28-30 augustus Straatkaatsen – 18.30 uur

Wedstrijd op straat in de binnenstad voor alle inwoners van Bolsward.


Zaterdag 31 augustus Federatie slotwedstrijd- 13.00 uur

De federatie slotwedstrijd wordt ook dit jaar in Bolsward georganiseerd.


Zondag 8 september Diekje-partij  – 11.00 uur

Vrije formatiewedstrijd voor leden (de voorbest opslager van het partuur moet opslaan vanaf de voorbest stuit)


Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.