Ledenpartijen

Zet seizoen 2020 automatisch in je digitale agenda:

Kies, download en open het volgende bij de senioren categorie:

  1. Voor Android en Outlook (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.

Voor alle ledenwedstrijden in 2020 geldt:

  • Iedere deelnemer heeft een functie, m.a.w. een balkeerder is niet toegestaan;
  • Inleg is € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden (bij het nachtkaatsen is de inleg voor iedereen € 3,00). Voor het Pearkekeatsen geldt een inleg per paar van € 7,50 en voor de Diekjepartij en de Familiepartij een inleg van € 10,00 per partuur.
  • Houders van wisselbekers worden verzocht deze tijdig in te leveren

Zondag 1 maart Wallball – 14.00 uur

Toernooi voor senioren in sporthal De Middelzee


Zaterdag 25 april  Tweekamp Den Haag – Bolsward – 14.30 uur

Kaatswedstrijd tegen Den Haag in Bolsward. Commissie regelt samenstelling parturen


Donderdag 14 mei Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zondag 17 mei – Familiekaatsen  Installatiebedrijf F. van der Pol – 11.00 uur

Familieparturen Tenminste 1 kaats(t)er lid van KV Bolsward


Woensdag 27 mei Primerapartij  – 18.30 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen


Zaterdag 6 juni Bruniapartij – 11.00 uur

Door elkaar loten wedstrijd voor senioren, federatie (opgave via www.KNKB.nl)


Woensdag, donderdag en vrijdag 10-12 juni Straatkaatsen – 18.30 uur

Wedstrijd op straat in de binnenstad voor alle inwoners van Bolsward.


Vrijdag 19 juni Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zaterdag 20 juni Bedrijfskaatsen – 10.00 uur

Kaatspartij voor bedrijven


Zondag 21 juni ZONDAG 19 JULI Pearkekeatsen – 11.00 uur  – VERPLAATST

Wedstrijd voor paren, een dame en een heer, waarvan tenminste 1 lid van de KV


Donderdag 25 juni Politiekaatsen – 10.00 uur

Kaatswedstrijd voor politieambtenaren Organisatie Politie Bolsward


Zaterdag 11 juli Súdwest Fryslân partij – 9.30 uur

Ledenwedstrijd voor alle inwoners van de gemeente. Opgave tot 7 juli 20.00 uur via www.swfpartij.nl


Vrijdag 17 juli Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zondag 26 juli BoHa partij  – 11.00 uur

Ledenwedstrijd voor senioren met Hartwerd in Hartwerd


 Woensdag 12 augustus Avondpartij  – 18.30 uur

Avond ledenwedstrijd voor senioren, drie lijsten met individuele prijzen.


Vrijdag 21 augustus Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Zondag 23 augustus Diekje-partij  – 11.00 uur

Vrije formatiewedstrijd voor leden (de voorbest opslager van het partuur moet opslaan vanaf de voorbest stuit.


Vrijdag 4 september Wallball- 19.00 uur

Muurkaatstoernooi voor senioren


Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.