Keurmeesterlijst 2018

Evenals in de voorgaande jaren wordt er van uit gegaan dat u dit jaar een aantal keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren K.N.K.B.-wedstrijden.

Wij gaan het dit jaar iets anders aanpakken dan in voorgaande jaren. We hebben momenteel alleen voor de hoofdklassewedstrijden in het Boalserter Keatswykein keurmeesters benaderd en ingedeeld, voor de overige K.N.K.B.-wedstrijden gaan wij dat dit jaar per wedstrijd doen. Ingeval u als keurmeester op gaat treden bij een K.N.K.B.-wedstrijd wordt u verzocht om uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. Met de hoofdkeurmeester en scheidsrechter spreekt u af op welke plaats binnen of buiten de lijnen u die dag actief bent.

Zondag 6 mei 10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. met herkansing

 • Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra
 • Marike Beckers
 • Rob Soolsma
 • Géjanna Dijkstra
 • Klaas Zijlstra
 • Cor Jacobsen
 • Gosse Reitsma
 • Gijsbert Knol
 • Moet nog aangevuld worden met keurmeesters.

Zaterdag 27 mei 10.00 uur Schoolmeisjes d.e.l. A- en B-klasse

 • Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra
 • Hiervoor worden keurmeesters benaderd.

Zaterdag 16 juni 10.00 uur Meisjes afdeling Nederlands Kampioenschap

 • Hoofdkeurmeester: nog niet bekend
 • Géjanna Dijkstra
 • Cor Jacobsen
 • Jappie de Boer
 • Berend Ziengs
 • Klaas Zijlstra
 • Moet nog aangevuld worden met 11 keurmeesters.

Vrijdag 6 juli 14.30 uur Dames Hoofdklasse d.e.l.

 • Hoofdkeurmeester: nog niet bekend
 • Jan de Boer
 • Jan Houwer
 • Jaap van der Wal
 • Jappie de Boer
 • Holly de Jong
 • Berend Ziengs
 • Johan Bruinsma
 • Cor Knol
 • Joop Damsma
 • Koop Toering
 • Moet nog aangevuld worden met 10 keurmeesters.

Zondag 8 juli 11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie

 • Hoofdkeurmeester: nog niet bekend
 • Jappie de Boer
 • Anno Galama
 • Gijsbert Knol
 • Berend Ziengs
 • Johan Bruinsma
 • Jan Houwer
 • Luutzen Nadema
 • Joop Damsma
 • Holly de Jong
 • Koop Toering
 • Pieter Feenstra
 • Cor Knol
 • Jaap van der Wal
 • Moet nog aangevuld worden met 7 keurmeesters.

Zaterdag 28 juli 10.00 uur Welpen Jongens en Welpen Meisjes d.e.l.

 • Hoofdkeurmeester: niet bekend
 • Hiervoor worden keurmeesters benaderd.

Zaterdag 12 augustus 11.00 uur Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse

 • Hoofdkeurmeester: niet bekend
 • Hiervoor worden keurmeesters benaderd.