Keurmeesterlijst 2017

Evenals in de voorgaande jaren wordt er van uit gegaan dat u dit jaar een aantal keren als keurmeester optreedt tijdens de door onze vereniging te organiseren K.N.K.B.-wedstrijden.

Wij gaan het dit jaar iets anders aanpakken dan in voorgaande jaren. We hebben momenteel alleen voor de hoofdklassewedstrijden in het Boalserter Keatswykein keurmeesters benaderd en ingedeeld, voor de overige K.N.K.B.-wedstrijden gaan wij dat dit jaar per wedstrijd doen. Ingeval u als keurmeester op gaat treden bij een K.N.K.B.-wedstrijd wordt u verzocht om uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. Met de hoofdkeurmeester en scheidsrechter spreekt u af op welke plaats binnen of buiten de lijnen u die dag actief bent.

Zondag 7 mei   10.00 uur Schoolmeisjes afdeling + d.e.l.

Zondag 14 mei   10.00 uur Schooljongens d.e.l. A- en B-klasse

Hoofdkeurmeester: Jan Rijpma
 • Hiervoor worden keurmeesters benaderd

Vrijdag 7 juli    14.30 uur Dames Hoofdklasse d.e.l.

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma
 • Marike Beckers
 • Joop Damsma
 • Johan Sjoers
 • Jan de Boer
 • Jan Houwer
 • Koop Toering
 • Jappie de Boer
 • Hollie de Jong
 • Jaap van der Wal
 • Johan Bruinsma
 • Cor Knol
 • Gerard Ypma

Zondag 9 juli   11.00 uur Heren Hoofdklasse vrije formatie

Hoofdkeurmeester: Gosse Reitsma
 • Jappie de Boer
 • Pieter Feenstra
 • Cor Knol
 • Koop Toering
 • Piet van Zuiden
 • Johan Bruinsma
 • Anno Galama
 • Gijsbert Knol
 • Jaap van der Wal
 • Joop Damsma
 • Hollie de Jong
 • Luutzen Nadema
 • Gerard Ypma
 • Géjanna Dijkstra
 • Ane-Jan Knol
 • Johan Sjoers
 • Cor van Zuiden

Zondag 23 juli    10.00 uur Pupillen Jongens d.e.l. A- en B-klasse

Hoofdkeurmeester: Pieter Feenstra

Hiervoor worden keurmeesters benaderd.

Zaterdag 26 augustus   11.00 uur Heren 50+ d.e.l. A- en B-klasse

Hoofdkeurmeester: Jan Rijpma

Hiervoor worden keurmeesters benaderd.