Federatie

Onder de paraplu van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum worden er ook in 2019 een aantal wedstrijden georganiseerd. Voor de senioren (en ook jongens en meisjes) gaat het om de volgende wedstrijden:

Dames-/meisjeswedstrijden

za. 13 juli : Bolsward    (vrije formatie) aanvang 09.30 uur
za. 20 juli : Exmorra (vrije formatie) aanvang 11.00 uur

Heren-/jongenswedstrijden

za. 1 juni : Exmorra (Bruniapartij del)    aanvang 11.00 uur
za. 13 juli : Bolsward (vrije form. A/B/C)   aanvang 09.30 uur
za. 20 juli : Exmorra (vrije form. A/B) aanvang 11.00 uur

De deelname staat open voor alle leden die lid zijn van kaatsvereniging Bolsward. Voor alle wedstrijden geldt dat opgave mogelijk is via www.knkb.nl.