Voorjaarsvergadering 2016

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Voorjaarsvergadering. Deze zal worden gehouden:

Datum:  woensdag 30 maart 2016

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1.  Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  • Uitnodiging Algemene Vergadering Federatie WBW op woensdag 23 maart 2016
  • Uitnodiging Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2016
  • Aanpassing van de trainersvergoeding
 3. Notulen Najaarsvergadering 12 november 2015 (zie Notulen Najaarsvergadering 2015)
 4. Jaarverslag 2015
 5. Financieel verslag 2015
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
  • De heer Lammert Leeuwen is periodiek aftredend en is herkiesbaar.
  • Mevrouw Trijntje Groenhout is tussentijds afgetreden als bestuurslid.
  • Voor de functie algemene zaken heeft zich verkiesbaar gesteld de heer Roel Venema.
 9. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2016
 10. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 31 maart 2016
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Bingo
 14. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

 

Bijlagen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.