SWF partij

De SúdWest Fryslân kaatspartij was het eerste burgerinitiatief rondom de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de nieuwe gemeente SúdWest Fryslân. De kaatspartij werd op bevrijdingsdag 2010 voor de eerste maal georganiseerd en is sinds 2011 vast onderdeel van het Bolswarder Hoofdklasse Weekend. Na de pandemie is het dit jaar (2023) de 10e editie alweer!

link naar voormalige website:

https://sites.google.com/site/sudwestfryslanpartij/informatie