Najaarsvergadering 2015

Het bestuur van de kaatsvereniging ‘Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag 12 november 2015 ’s avonds om 20.00 uur in onze kantine op kaatsveld ’t Oordje.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Voorjaarsvergadering woensdag 25 maart 2015 (zie: Notulen Voorjaarsvergadering 2015)
 4. Begroting 2016
 5. Bestuursverkiezing
  • De heer Bertus Veldman is periodiek aftredend en is herkiesbaar.
  • Het bestuur is op zoek naar een kandidaat bestuurslid om het bestuur te komen versterken.
 1. Afscheid bestuurs- en commissieleden.
 2. Concept wedstrijdagenda 2016 (zie Wedstrijdagenda 2016 kv Bolsward t.b.v. Federatie)
 3. Het benoemen van een aparte Straatkaatscommissie. Deze Straatkaatscommissie onderzoekt de mogelijkheden om  in samenwerking met de middenstand en de horeca om het straatkaatsen een jaarlijks terugkerend evenement te maken.(Op de Dijkstraat en Bargefenne?)
 4. Behandeling van de agenda voor de Algemene Najaarsvergadering van de K.N.K.B. op donderdag 19  november 2015 (zie: Vergaderboekje AV 19 november 2015)
 5. Benoeming van de afgevaardigden naar de Algemene Najaarsvergadering van de K.N.K.B. op donderdag 19  november 2015
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Wij stellen Uw aanwezigheid zeer op prijs.

Het bestuur van de kaatsvereniging ‘Bolsward’

De uitnodiging: Agenda Najaarsvergadering 2015 (PDF)

Bovengenoemde bijlagen:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.