Ledenpartijen

Voor de digitale agenda seizoen 2020 kies, download en open het volgende bij de jeugdcategorie:

  1. Voor Android en Outlook  (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave per e-mail: jeugd@kvbolsward.nl

In 2020 worden in Bolsward de volgende ledenwedstrijden georganiseerd voor de jeugdcategorie:


 Zondag 1 maart Wallball in Sporthal de Middelzee

aanvang 14.00 uur


 Zondag 8 maart Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Hartwerd

aanvang 13.00 uur


 Zondag 19 april Detmar en Troost Kaatstrainingmiddag

aanvang 13.00 uur


Woensdag 13 mei Wallball voor de jeugdleden

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 14 mei Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 17.30 uur


Woensdag 20 mei Schoolkaatsen

Aanvang 13.30 uur


Donderdag 28 mei Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 17.30 uur


Zaterdag 6 juni Federatiewedstrijd voor de jeugd

Aanvang 13.00 uur


Woensdag 17 juni Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 8 juli Avondwedstrijd vrije formatie voor jeugdleden vanaf 14 jr.

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 9 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr.

Aanvang 16.00 uur


Woensdag 15 juli Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 19 augustus Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 27 aug. Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij) Lunchroom Miedema

Aanvang 16.00 uur


Woensdag 2 september Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur