Ledenpartijen

Voor de digitale agenda seizoen 2021 kies, download en open het volgende bij de jeugdcategorie:

  1. Voor Android en Outlook  (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave per e-mail: jeugd@kvbolsward.nl

In 2021 worden in Bolsward de volgende ledenwedstrijden georganiseerd voor de jeugdcategorie:


 Zondag 14 maart Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Hartwerd

aanvang 13.00 uur


 Zondag 25 april Detmar en Troost Kaatstrainingmiddag

aanvang 12.00 uur


Woensdag 19 mei Wallball voor de jeugdleden

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 26 mei Schoolkaatsen

Aanvang 13.30 uur


Donderdag 27 mei Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 3 juni Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 18.00 uur


Zaterdag 5 juni Federatiewedstrijd voor de jeugd

Aanvang 13.00 uur


Woensdag 16 juni Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 8 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr.

Aanvang 16.00 uur


Woensdag 14 juli Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Woensdag 18 augustus Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur


Donderdag 26 aug. Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij) Lunchroom Miedema

Aanvang 16.00 uur


Woensdag 1 september Wallball voor de jeugd

Aanvang 18.00 uur