Ledenpartijen

Opgave per e-mail: jeugd@kvbolsward.nl

In 2018 worden in Bolsward de volgende ledenwedstrijden georganiseerd voor de jeugdcategorie:


 Zondag 4 maart Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Hartwerd

aanvang 12.00 uur


 Zaterdag 28 april Kaatstrainingsweekend

aanvang 12.00 uur


Zondag 29 april Ouder-Kind partij Detmar en Troost Notarissen

Aanvang 12.00 uur


Donderdag 24 mei Avondledenwedstrijd tot 14 jr. Sporthuis A.P. van der Feer

aanvang 17.30 uur


Zaterdag 2 juni Federatiewedstrijd jeugd

Aanvang 10.00 uur


Woensdag 6 juni Schoolkaatsen

Aanvang 13.30 uur


Zondag 10 juni Jeugdledenpartij in en met Burgwerd en Exmorra

Aanvang 11.00 uur


Donderdag 5 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr.

Aanvang 18.30 uur


Donderdag 30 aug. Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij) Lunchroom Miedema

Aanvang 16.00 uur