Ledenpartijen

Voor de digitale agenda seizoen 2019 kies, download en open het volgende bij de jeugdcategorie:

  1. Voor Android en Outlook  (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
  2. Voor Apple (Iphone)

Opgave per e-mail: jeugd@kvbolsward.nl

In 2019 worden in Bolsward de volgende ledenwedstrijden georganiseerd voor de jeugdcategorie:


 Zondag 3 maart Spekjespartij tot 14 jaar met Burgwerd en Hartwerd

aanvang 12.00 uur


 Zaterdag 6 april Kaatstrainingsdag

aanvang 12.00 uur


Zondag 28 april Ouder-Kind partij Detmar en Troost Notarissen

Aanvang 13.00 uur


Zaterdag 1 juni Federatiewedstrijd jeugd

Aanvang 10.00 uur


Woensdag 5 juni Schoolkaatsen

Aanvang 13.30 uur


Donderdag 6 juni Avondledenwedstrijd Kabouters en Welpen, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 17.00 uur


Zondag 9 juni VERPLAATST NAAR 16 juni AFGELAST Jeugdledenpartij in en met Burgwerd en Exmorra

Aanvang 11.00 uur


Donderdag 20 juni Avondledenwedstrijd Pupillen en Schooljeugd, sponsor
Sporthuis A.P. van der Feer

Aanvang 17.00 uur


Woensdag 10 juli Avondwedstrijd vrije formatie voor jeugdleden vanaf 14 jr.

Aanvang 17.00 uur


Donderdag 11 juli Feestpartij, avondwedstrijd voor leden tot 14 jr.

Aanvang 17.30 uur


Donderdag 22 aug. Avondledenpartij tot 14 jr. (Patatpartij) Lunchroom Miedema

Aanvang 16.00 uur