Jaarvergadering vrijdag 9 maart 2018

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 9 maart  2018.
Tijdstip: 20.00 uur.
Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Jaarvergadering 2017  (link naar bericht om notulen te lezen)
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2018
 9. Bestuursverkiezing

De dames Janneke Pagels  en José Cuperus – Siemensma zijn periodiek aftredend. Beide dames zijn in ieder geval nog voor één jaar herkiesbaar.

 1. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2018
 2. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 15 maart 2018
 3. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 15 maart 2018
 4. Rondvraag
 5. Pauze
 6. Bingo
 7. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.