Jaarvergadering vrijdag 8 maart 2019

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 8 maart  2019.
Tijdstip: 20.00 uur.
Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 9 maart 2018 KV Bolsward (link naar bericht om notulen te lezen)
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2019
 9. Bestuursverkiezing – De heren Lammert Leeuwen en Bertus Veldman zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.
 10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2019
 11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 14 maart 2019
 12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 14 maart 2019
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. ´Oer grinzen hinne’ –  Janneke Pagels vertelt over haar collecties kaatsballen en kaatspostzegels afkomstig uit diverse landen van over de hele wereld.
 16. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.