Jaarvergadering vrijdag 25 maart 2022

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 25 maart  2022.
Tijdstip: 20.00 uur.
Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 13 maart 2020
 4. Jaarverslagen 2020 en 2021 (zie clubbladen 2021 en 2022)
 5. Financieel verslag 2020 en 2021
 6. Verslag kascommissie (Marcello Blanke en Johan Bruinsma)
 7. Benoeming nieuwe kascommissie. Johan Bruinsma is aftredend
 8. Begroting 2022
 9. Bestuursverkiezing: Clara Houtsma was in 2021 periodiek aftredend en herkiesbaar. José Cuperus-Siemensma is in 2022 aftredend en herkiesbaar. Christine Vasen is bereid gevonden tot het bestuur toe te treden, het bestuur stelt voor haar in deze vergadering tot bestuurslid te kiezen.
 10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2022
 11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B.
 12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B.
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Spreker of activiteit na de pauze is nog niet bekend
 16. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.