Jaarvergadering vrijdag 13 maart 2020

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 13 maart  2020.
Tijdstip: 20.00 uur.
Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2019 (link naar PDF om notulen te lezen)
 4. Jaarverslag 2019 (te lezen in het clubblad, hoofdstuk 8)
 5. Financieel verslag 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2020
 9. Bestuursverkiezing – De heren Roel Venema en Frans Boersma zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. Secretaris Janneke Pagels is tussentijds aftredend.
 10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2020
 11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 19 maart 2020
 12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 19 maart 2020
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Spreker: Wout Zijlstra. Wout gaat ons deze avond iets over zijn sportieve carrière vertellen, waarbij zijn band met het kaatsen ook aan de orde zal komen.
 16. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.