Federatie jeugd in Bolsward

Op 2 juni was het weer Federatie-time in Bolsward. De jeugd van de Federatie kon in Bolsward kaatsen. In totaal waren er 77 deelnemers. Het is ondoenlijk een verslagje te maken vandaar alleen de prijswinnaars:

Meisje welpen

Deze meisjes waren ingedeeld in een poule van 5 parturen. Elke partij begon op 2-2. De prijswinnaars waren:

1ste prijs:              Fenna Cuperus (Bolsward) en Ylza Wijbenga (Bolsward);
2de prijs:               Minke Tjalsma (Bolsward) en Denise de Witte (Makkum).

Jongens welpen:

Hier waren vier parturen die ook in een poule kaatsten. De winnaars waren:

1ste prijs:              Rik v/d Weerdt (Makkum) en Jelmer Kuipers (Workum);
2de prijs:               Timo Poelmans (Bolsward) en Haye Tjeerdema (Makkum).

Meisje en jongens pupillen:

In deze categorie waren uiteindelijk acht parturen. Zij kaatsten een gewone lijst met verliezersronde:

1ste prijs:              Jasper Hijlkema (Arum) en Thomas Tolsma (Arum);
2de prijs:               Mark Okkema (Witmarsum) en Jennifer de Jong (Witmarsum);
1ste prijs verl.:    Roy de Vries (Arum) en Hedwig Steigenga (Exmorra).

Schooljongens:

Hier waren ook acht parturen. Ook zij kaatsen een gewone lijst met verliezersronde:

1ste prijs:              Rinnert Tolsma (Arum) en Jildert Wijbenga (Arum);
2de prijs:               Nick Visser (Witmarsum) en Jesse v/d Heide (Arum);
1ste prijs verl.:    Johanes Bouma (Lollum) en Kees Bekema (Bolsward).

Schoolmeisjes:

In deze catorgie waren zeven parturen. Zij kaatsten een gewone lijst met verliezersronde:

1ste prijs:              Jellie van Abbema (Schettens) en Britte Buma (Schettens);
2de prijs:               Lynette Ypeij (Witmarsum) en Astrid Kappijne van de Copello (Nijland);
1ste prijs verl.:    Fardou Jorritsma (Lollum) en Martzen Gerbrandy (Nijland).

Jongens en meisjes:

Ook hier zeven parturen op de lijst die kaatsten met een gewone lijst en een verliezersrondeL

1ste prijs:              Jan J. van der Kamp (Nijland) en Marwin Tolsma (Arum);
2de prijs:               Kevin Buma (Arum) en Nynke Groenveld (Bolsward);
1ste prijs verl.:    Colin Baarda (Witmarsum) en Anna Brouwer (Arum).

 • DSC00006
  DSC00007
  DSC00008

 • DSC00009
  DSC00010
  DSC00011
 • DSC00012
  DSC00013
  DSC00014
 • DSC00015
  DSC00016
  DSC00017
 • DSC00018
  DSC00019
  DSC00020
 • DSC00021
  DSC00022
  DSC00023
 • DSC00024
  DSC00025
  DSC00026
 • DSC00027
  DSC00028
  DSC00029
 • DSC00030
  DSC00031
  DSC00032
 • DSC00033
  DSC00034
  DSC00035
 • DSC00036

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.