Extra ledenvergadering

Op dinsdag 30 september a.s. is er in de kantine een extra algemene ledenvergadering. De agenda van deze vergadering is als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Deze ledenvergadering moet worden gehouden, omdat we nieuwe statuten willen hebben. Wat mankeerde er aan de oude statuten? De oude statuten waren ruim 35 jaar oud en daarom niet meer van deze tijd. Zo waren er diverse zaken niet geregeld (bijv. de taakafbakening tussen bestuur en algemene ledenvergadering). De nieuwe statuten worden alleen van kracht als de ledenvergadering met een 2/3-meerderheid hiermee instemt. De nieuwe statuten zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Daarnaast komt de privatisering van de kleedaccommodatie en de berging aan de orde. De gemeente Súdwest-Fryslân wil de kleedaccommodatie en de berging in eigendom aan onze vereniging overdragen (de kantine en de oude stenen bestuurstent was al van de vereniging). Dit lijkt ons als bestuur een goede zaak. De gemeente heeft jarenlang het onderhoud aan deze gebouwen verwaarloosd, waardoor er veel achterstallig onderhoud is. Zoals iedereen kan zien zijn we intussen al begonnen de kleedaccommodatie op te knappen. Op de vergadering zullen Koos van der Veen en Ane Norder, die de onderhandelingen met de gemeente hebben gevoerd, over het proces een toelichting geven. Ook het asbestverhaal en de daarbij behorende sanering (vernieuwing) van het dak van de kantine komt aan de orde. Daarnaast wil buurtvereniging De Blauwpoort meer gebruik maken van onze accommodatie. Over de plannen hierover wordt ook een toelichting gegeven. Over de privatisering hoeft de ledenvergadering geen besluit te nemen. Het agendapunt is opgevoerd om de mening van de leden te horen en mee te nemen bij toekomstige beslissingen over de accommodatie.

Aan het einde van de vergadering is er nog de verkiezing van de slimste mens van kv Bolsward. Aan de hand van vijftig vragen wordt de keuze van de slimste van kv Bolsward bepaald. Voor de winnaars zijn er prachtige prijzen te winnen!

Komt allen!

PS: Ieder meerderjarig lid van onze vereniging ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering.

Downloads:

agenda Buitengewone ledenvergadering (PDF)

statuten kaatsvereniging Bolsward (PDF)

Notulen Voorjaarsvergadering 2014 (PDF)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.