Opgave partijen

Opgave per email: opgave@kvbolsward.nl

Bloemen van Iris partij

Geef je op voor de Iris Bloemenpartij in Hartwerd op zondag 3 augustus. Het is een wedstrijd met Hartwerd voor dames en heren in Hartwerd, zowel voor leden als niet-leden.

Bolswarder Keatswykein 2015

Op vrijdag 10 juli om 14.30 uur beginnen we met de KNKB Dames hoofdklasse, zaterdag is de inmiddels traditionele Súdwest-Fryslânpartij en zondag 12 juli is de HEMA-partij voor KNKB-hoofdklasseparturen. Entree gratis!

Winter­training 2015

Sinds 2001 wordt een winter­training voor seniorenleden ge­organiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Er wordt elke zondag getraind van 10.00 tot 12.00 uur vanaf 1 februari.

Geef je op voor de SWF partij

Beste kaatsliefhebber, nog een paar weken en het is alweer zo ver, de 5e editie van de Súdwest-Fryslânpartij. Een succesnummer gezien de vele positieve reacties en de stijgende lijn van deelnemende parturen. We zijn alweer enkele maanden bezig met de voorbereidingen om de kaatspartij ook dit jaar weer te verbeteren rondom de thema’s Striid, Wille en Feest. Striid. Daar […]