Opgave partijen

Opgave per email: opgave@kvbolsward.nl

Wintertraining 2019 senioren

Doe mee aan de wintertraining voor seniorenleden in sporthal De Middelzee! De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Op zondag 10 februari 2019 starten we.

Muurkaatsclinic 2 juni 2017

Kaatsvereniging Bolsward organiseert voor de leden van de buurt- en speeltuinvereniging ‘De Blauwpoort’ een muurkaatsclinic vanaf 16.00 uur bij de kaatsmuren op het kaatsveld ’t Oordje. KOM JIJ OOK?