Nieuws

Jaarvergadering vrijdag 9 maart 2018

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op vrijdag 9 maart 2018. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

Jeugdsponsoractie van Poiesz

Van 12 februari tot 8 april kunt u uw munten deponeren in de pilaar van KV Bolsward in de Poiesz-vestiging in Bolsward. Zaterdag 6 maart is het de dag van KV Bolsward. Bij de aankoop van gevulde koeken krijgt u extra munten!

Notulen jaarsvergadering 2017

Hier leest u de notulen van de voorjaarsvergadering op 10 maart 2017. De voorjaarsvergadering in 2018 zal gehouden worden op 9 maart. Deze notulen staan op de agenda en zullen kort besproken worden.

Wintertraining 2018 senioren

Doe mee aan de wintertraining voor seniorenleden in sporthal De Middelzee! De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Op zondag 4 februari 2018 starten we.

Let’s play wallball!

Zin om een keertje te muurkaatsen in de wintermaanden? Dat kan op donderdagavond in Franeker in de Trije.

Wintertraining jeugd 2017-2018

Vanaf 4 november gaat bij voldoende deelname de wintertraining in de sporthal van de Sint Maartenschool van start. Kaats jij bij de kabouters / welpen of pupillen? Geef je dan op voor 16 oktober 2017!

Huldiging Meisjespupillen- en Freulewinnaars

Afgelopen vrijdag 22 september was het feest bij kv Bolsward. Kaatsvereniging Bolsward bood de winnaars van de Meisjespupillenbond en de winnaars van de Freule een receptie aan. Samen met Buurtvereniging De Blauwpoort was er gezorgd voor een schitterende arena waarin de receptie werd gehouden.

Bolswarder Muurkaatstoernooi 23 sept 2017

Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde KV Bolsward op zaterdag 23 september een muurkaatstoernooi. Er kon worden deelgenomen aan twee verschillende spelvormen. De kransen waren voor Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Julian Faber en hiermee zijn ze de allereerste winnaars van een muurkaatstoernooi van KV Bolsward.

Eregalerij 2017 van KV Bolsward

Voor KV Bolsward was het seizoen 2017 een buitengewoon succesvol kaatsjaar. De absolute hoogtepunten waren de overwinningen op de Freule en het NK Pupillen Meisjes. Daarnaast wisten de pupillen meisjes (Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga) het afdelingsklassement K.N.K.B. te winnen. De jongens (Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard) behaalden een eervolle tweede plaats […]

Einduitslag competitiekaatsen jeugd 2017

Ook in 2017 is de jeugd weer volop bezig geweest met het competitiekaatsen. Totaal hebben 64 meisjes en jongens deelgenomen aan de jeugdcompetitie die was ingedeeld in zes verschillende categorieën.

Johan Bekema winnaar competitie 2017

Op de slotavond afgelopen woensdag werd er voor de laatste keer in 2017 gekaatst voor de punten in de competitie. Uiteindelijk wist Johan Bekema de meeste punten naar binnen te slepen en als winnaar de beker naar huis te nemen.

Slotavond competitie

Aanstaande woensdag de laatste competitie-avond. Doe hier aan mee. Kan je niet kaatsen dan nodig ik jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de competitie prijzen met een hapje en een drankje. Komt allen!

Ouder-Kindpartij ZATERDAG 2 september a.s.

Beste Jeugdleden,   Zoals jullie van jullie trainers gehoord hebben en wellicht gezien hebben op de wedstrijdagenda, hebben wij aanstaande zaterdag 2 september onze laatste ledenpartij van dit seizoen!!   Opgave kan nog tot en met aanstaande dinsdagavond 19.00 uur bij Julian of Willem-Jan of via jeugd@kvbolsward.nl.   Graag tot dan!!