Prijswinnaars KNKB

Eregalerij 2017 van KV Bolsward

Voor KV Bolsward was het seizoen 2017 een buitengewoon succesvol kaatsjaar. De absolute hoogtepunten waren de overwinningen op de Freule en het NK Pupillen Meisjes. Daarnaast wisten de pupillen meisjes (Inge Blanke, Femke Folkerts en Noa Elzinga) het afdelingsklassement K.N.K.B. te winnen. De jongens (Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard) behaalden een eervolle tweede plaats […]

Kransen op “Het Oordje” na zinderende finale voor Joukje, Sandra en Manon

Het was vrijdag 7 juli 2017 Ladies Day in Bolsward. De dames hoofdklas had de tas gepakt om deze middag richting kaatsveld het Oortje af te reizen. Zij openden deze middag het Bolswarder Keatswykein met de dames op vrijdagmiddag, De Súdwest-Fryslânpartij op zaterdag en op zondag de heren hoofdklas als afsluiting. Onder prachtige weersomstandigheden en onder leiding van de heer Eric J. Seerden betraden in totaal 8 formaties de prachtig groene arena. Zij gingen met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen tijdens deze door elkaar loten voor de dames hoofdklas. De dames maakten er met zijn allen een mooie middag van waar veel verkaatste eersten op de 6-6 beslist werden.

KNKB meisjes pupillen in Bolsward

Op 10 juni stond een meisjes pupillenwedstrijd in Buitenpost gepland. De vereniging gaf deze wedstrijd echter terug. KV Bolsward nam op 11 juni deze wedstrijd over. Op de lijst 13 afdelingsparturen waaruit Dronrijp 1 als winnaar naar voren kwam en de kransen mee naar huis nam.

Huldiging winnaars Jong Nederland

De huldiging van de Jong Nederlandwinnaars, Julian Faber, Peter van Zuiden en Hendrik Bouwhuis vond plaats op vrijdag 25 september. Hoewel de opkomst tegenviel werd het een gezellige avond, waarbij de winnaars door verschillende personen diverse keren in het zonnetje werden gezet.