Author Archive

KNKB juniorenpartij vrijdag 13 mei

De juniorencompetitie op vrijdag is op 13 mei in Bolsward begonnen. 15 parturen stonden op de lijst. In alle omlopen werd spannend geskaatst zodat we genoodzaakt waren de finale met een spel in te korten. Grote winnaars werd het partuur van Jari Visser die in de finale korte metten maakte met het uitgekaatste partuur van […]

Lieke Van Loon, Romy Postma en Ilse Kooistra winnen in Bolsward

De Kaatsvereniging Bolsward organiseerde zondag 8 mei een K.N.K.B.-wedstrijd voor de categorie Meisjes, wedstrijdvorm door-elkaar-loten. Er stonden 11 parturen op de lijst.  De eerste omloop kende slechts 1 partij waarin sprake was van een gelijkopgaande strijd. De latere winnaars wonnen die partij op 5-4 en 6-6 van het partuur van Gerbrich Koster, Liset Sijbesma en […]

Bolsward – verrassend tweede op Dames Hoofdklasse

Op zaterdag 7 mei stond de eerste afdelingswedstrijd voor de Dames Hoofdklasse op het programma. De plaats van handeling was Franeker. Bolsward trad aan met Rixt Blanke, Noa Elzinga en Marije Kuperus, respectievelijk 18, 16 en 17 jaar oud. De dames hadden uit een lijst van 11 parturen nummer 7 geloot en moest in de […]

Deurslot muurkaatsen

Het slot bij de kaatsmuren is kapot. As vrijdagmiddag wordt een nieuwe geplaatst. Diegene die daarvoor in aanmerking komen kunnen bij mij een nieuwe sleutel halen. Wel de oude sleutel meenemen!!  Gr Frans Boersma 

Ouder-kindkaatsen 2022

Op zondag 24 april is het seizoen geopend met het ouder-kindkaatsen. Er deden maar liefst 25 parturen mee aan deze wedstrijd in de categorieën kabouters, welpen, pupillen en schooljeugd. Tijdens deze dag hadden we prachtig weer en fanatieke kaatsers op het kaatsveld. De kabouters deden het beginnersspel en streden om de meeste eersten. Voor de […]

Haagse Hopjes verslaan Boalserter Oaljekoeken in Tweekamp

In 2020 en 2021 kon door de bekende reden de jaarlijkse Tweekamp tussen parturen van de kaatsverenigingen uit Den Haag en Bolsward niet plaats vinden, maar dit jaar mochten we dan eindelijk weer eens de (kaats)degens kruisen. Zaterdag 23 april betraden parturen van beide verenigingen het door het nieuwe maaiduo “Murk en Durk” geprepareerd biljartlaken […]

Verslag Spekjespartij 2022

Dit jaar kon de spekjespartij weer georganiseerd worden. Deze wedstrijd was voor onze eigen leden en die van KV Exmorra, KV Sparta Burgwerd, KV Tjerkwerd. In totaal waren er 29 enthousiaste kaatsers. Dit vond plaats in de sporthal De Middelzee in Bolsward. Er werden in 3 categorieën gekaatst namelijk: Schooljeugd, Pupillen en Welpen. Elke categorie […]

Ouderwets leuke wintertraining voor senioren afgesloten op zondag 3 april

Julian Faber winnaar spek- en bonenklassement, Jan de Boer goede tweede. Door corona moest de winter­training voor senioren in 2020 na 5 zondagen worden onderbroken en kon deze in 2021 zelfs in het geheel geen doorgang vinden, maar dit jaar kon het gelukkig wel weer door gaan. Op 9 zondagen in de periode van 6 […]

Murk en Durk gjin oan it wurk!

De maairobots ‘Murk en Durk’ gjin oan it wurk! Voor minder arbeidsintensief vrijwilligerswerk, maar toch een strak grasveld zijn maairobots aangeschaft. Op andere plaatsen hebben maairobots hun diensten bewezen en we hopen dat dit ook bij ons in Bolsward de comfort en gewenste resultaat biedt.

Jaarvergadering vrijdag 25 maart 2022

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 25 maart  2022.Tijdstip: 20.00 uur.Locatie:  Kantine van KV Bolsward AGENDA Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen jaarvergadering 13 maart 2020 Jaarverslagen 2020 en […]

Geslaagd Wallball Toernooi KV Bolsward

Zondagmiddag 13 maart werd in sporthal De Middelzee een Wallball toernooi voor jeugd en senioren georganiseerd. Wallball, ook wel muurkaatsen genoemd, is een kaatsvorm waarbij lenigheid, souplesse en een bereconditie voorwaarden zijn voor een zo optimaal mogelijke uitoefening van deze spelvorm. Nou, aan die voorwaarden werd zondagmiddag door de deelnemers ruimschoots voldaan. Wat dat betreft […]

Tiedema NK wallball voor dubbels 12 december 2021

Zondag 12 december werd het NK wallball voor dubbels gehouden in sporthal de Trije in Franeker. Helaas mocht er vanwege Corona geen publiek aanwezig zijn bij dit toernooi.  Silvan Elzinga en Tymen Bijlsma speelden mee in de categorie 15-. Noa Elzinga speelde samen met Lisanne Scharringa (Dronrijp) in de categorie 17-. Silvan en Tymen troffen het niet. […]

Wintertraining 2022 senioren

Doe mee aan de wintertraining voor seniorenleden in sporthal De Middelzee! De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Op zondag 6 februari 2022 starten we.

Dit jaar geen Algemene Ledenvergadering (meer)

Vorig jaar heeft onze vereniging nog net de Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Dit voorjaar was er vanwege de coronamaatregelen geen sprake van dat dit kon en was het voornemen om deze (zo mogelijk) in het najaar te houden. Echter, omdat er naar de mening van het bestuur nu geen dringende kaatszaken spelen binnen en buiten […]

Rabo ClubSupport

Voor het financiële steuntje in de rug doen wij ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw stem rekenen? Stem dan nu in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. Denk bij het verdelen van de stemmen ook even aan Buurtvereniging De Blauwpoort, waar kaatsvereniging Bolsward een goede samenwerking mee heeft! […]

HULDIGING winnaars NK jongens en Ald Meierspartij

Uitnodiging voor de huldiging van: De jongens van kv Bolsward die Nederlands Kampioen werden De meisjes van kv Bolsward die de Ald-Meierspartij wonnen Datum:                                    24 september Aanvang:                                20.00 uur Plaats van handeling:      in en rond de kantine van kv Bolsward Laten we er een gezellige avond van maken. De huldiging vindt plaats […]

Slotavond competitie

Aanstaande woensdag de laatste competitie-avond. Doe hier aan mee, aanvang 18.30 uur. Indien je niet kunt deelnemen dan nodig ik jullie in ieder geval van harte uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de competitie prijzen met een hapje en een drankje. Komt allen!