Belangrijke mededeling

Het clubblad is ook digitaal te raadplegen. Hierin vindt u informatie over het kaatsseizoen 2018.

Bericht

Welkom op de website van kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885. K.V. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Het kaatsen vindt plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt. De kaatsvereniging organiseert diverse leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden in alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van april tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

 • Jaarvergadering vrijdag 9 maart 2018

  Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering op vrijdag 9 maart 2018. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom.

  Lees meer
 • Jeugdsponsoractie van Poiesz

  Van 12 februari tot 8 april kunt u uw munten deponeren in de pilaar van KV Bolsward in de Poiesz-vestiging in Bolsward. Zaterdag 6 maart is het de dag van KV Bolsward. Bij de aankoop van gevulde koeken krijgt u extra munten!

  Lees meer
 • Notulen jaarsvergadering 2017

  Hier leest u de notulen van de voorjaarsvergadering op 10 maart 2017. De voorjaarsvergadering in 2018 zal gehouden worden op 9 maart. Deze notulen staan op de agenda en zullen kort besproken worden.

  Lees meer
 • Wintertraining 2018 senioren

  Doe mee aan de wintertraining voor seniorenleden in sporthal De Middelzee! De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Op zondag 4 februari 2018 starten we.

  Lees meer
 • Spekjespartij 4 maart 2018

  Doe mee met de Spekjespartij in Sporthal de Middelzee en geef je tijdig op!

  Lees meer
 • Let’s play wallball!

  Zin om een keertje te muurkaatsen in de wintermaanden? Dat kan op donderdagavond in Franeker in de Trije.

  Lees meer
 • Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan onze vereniging

  Bent u lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kunt u € 5 van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging, stichting of instelling. Ook onze vereniging heeft zich aangemeld voor deze actie. Wij zijn bekend onder nummer RLS082.

  Lees meer
 • Freerk Haanstra woe syn wurd net brekke

  Op de website van dhr. Jan Braaksma (kaatsen.nl) staat een leuk verslag over de kaatscarrière van dhr. Freerk Haanstra uit Bolsward.

  Lees meer
 • Wintertraining jeugd 2017-2018

  Vanaf 4 november gaat bij voldoende deelname de wintertraining in de sporthal van de Sint Maartenschool van start. Kaats jij bij de kabouters / welpen of pupillen? Geef je dan op voor 16 oktober 2017!

  Lees meer
 • Huldiging Meisjespupillen- en Freulewinnaars

  Afgelopen vrijdag 22 september was het feest bij kv Bolsward. Kaatsvereniging Bolsward bood de winnaars van de Meisjespupillenbond en de winnaars van de Freule een receptie aan. Samen met Buurtvereniging De Blauwpoort was er gezorgd voor een schitterende arena waarin de receptie werd gehouden.

  Lees meer