Belangrijke mededeling

Het clubblad is ook digitaal te raadplegen. Hierin vindt u informatie over het kaatsseizoen 2015.

Bericht

Welkom op de website van de kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885. De k.v. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Het kaatsen vindt heden ten dage plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt.

De kaatsvereniging organiseert er diverse ledenwedstrijden Federatie- en KNKB-wedstrijden in (bijna) alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van mei tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

 • Najaarsvergadering 2015

  vergaderen

  Het bestuur van de kaatsvereniging ‘Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag 12 november 2015 ’s avonds om 20.00 uur in onze kantine op kaatsveld ’t Oordje.

  Lees meer
 • Huldiging winnaars Jong Nederland

  jong nl

  De huldiging van de Jong Nederlandwinnaars, Julian Faber, Peter van Zuiden en Hendrik Bouwhuis vond plaats op vrijdag 25 september. Hoewel de opkomst tegenviel werd het een gezellige avond, waarbij de winnaars door verschillende personen diverse keren in het zonnetje werden gezet.

  Lees meer
 • Unieke samenwerkingovereenkomst

  DSC_1519

  Afgelopen vrijdag tekenden de voorzitters van buurtvereniging De Blauwpoort en kaatsvereniging Bolsward een overeenkomst tot samenwerking tussen beide verenigingen. In grote lijnen komt de samenwerking er op neer dat de buurtvereniging in de wintermaanden gebruik maakt van de kantine van de kaatsvereniging.

  Lees meer