Belangrijke mededeling

Het clubblad is ook digitaal te raadplegen. Hierin vindt u informatie over het kaatsseizoen 2016.

Bericht

Welkom op de website van kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885. K.V. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Het kaatsen vindt plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt. De kaatsvereniging organiseert diverse leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden in alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van april tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

 • Voorjaarsvergadering 2017

  Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Voorjaarsvergadering. Deze zal worden gehouden: Datum:  vrijdag 10 maart 2017 Tijdstip: 20.00 uur Locatie:  Kantine van KV Bolsward AGENDA  Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen voorjaarsvergadering 2016 (zie Notulen Voorjaarsvergadering 2016) Jaarverslag 2016 Financieel verslag 2016 Verslag kascommissie Benoeming nieuwe kascommissie […]

  Lees meer
 • Zeer geslaagde Spekjespartij!!

  Vanmiddag werd er in Sporthal de Middelzee gekaatst door onze jeugdleden tijdens de allereerste spekjespartij. Na intensief overleg werd er besloten dat we zouden gaan kaatsen in drie omlopen met verschillende ‘maten’ en dus met persoonlijke punten. Per categorie zou er een krans te verdienen zijn voor de winnaar zoals we dat bij kaatsen gewend […]

  Lees meer
 • Nieuws over de wintertraining voor senioren

  De wintertraining voor senioren gaat zondag a.s. (12 februari) van start. Vanwege werkzaamheden in de sporthal kan de training op zondag 19 februari en op zondag 26 februari echter helaas geen doorgang vinden.

  Lees meer
 • Spekjespartij op zo. 12 feb 2017

  Voor de jeugdleden van KV Bolsward is er zondag 12 februari om 13:00 uur de SPEKJES PARTIJ in sporthal de Middelzee.

  Lees meer
 • Wintertraining 2017 senioren

  Sinds 2001 wordt een wintertraining voor seniorenleden georganiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen.

  Lees meer
 • Fijne kerstdagen en voorspoedig 2017

  Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Kerstwensenbw11

  Lees meer
 • Rabo Ledensponsoring

  De Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt in december 2014 de actie Rabo Ledensponsoring. Leden van de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland kunnen dan per lid 5 euro weggeven aan een vereniging, stichting of instelling naar keuze.

  Lees meer
 • Geen najaarsvergadering 2016

  We hebben besloten dit jaar geen najaarsvergadering te organiseren. De eerstvolgende ledenvergadering vindt begin maart 2017 plaats.

  Lees meer
 • Inleveren kleding zaterdag 24 sept

  Nu het seizoen teneinde is willen we jullie erop attenderen dat de kleding die jullie uitgeleend is, weer moet worden ingeleverd!!

  Lees meer
 • Laas van Straten supporter van het jaar

  Op de Lytse PC in Mantgum wordt ieder jaar de trouwe supporter van het jaar voor het voetlicht gehaald. Deze keer was dat Laas van Straten uit Bolsward.

  Lees meer