Belangrijke mededeling

Het clubblad is ook digitaal te raadplegen. Hierin vindt u informatie over het kaatsseizoen 2017.

Bericht

Welkom op de website van kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885. K.V. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Het kaatsen vindt plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt. De kaatsvereniging organiseert diverse leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden in alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van april tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

 • Opgave Dorpencompetitie wallball

  Geef je op voor de dorpencompetitie Wallball 2017 in de maanden mei, juni en juli! Aanmelden voor 1 mei.

  Lees meer
 • Clubblad 2017 kaatsvereniging Bolsward

  Het clubblad is gepubliceerd. In het Clubblad 2017 vind u informatie over het kaatsen in 2017 voor de leden van de kaatsvereniging. Daarnaast vindt u hierin het jaarverslag van het kaatsseizoen 2016. Ook kunt kennis maken met de nieuwe leden in de jeugdcommissie, een leuk interview lezen en de sponsoren vinden die de club ondersteunen. Inhoudsopgave: Voorjaarsvergadering Bestuurlijke […]

  Lees meer
 • Herstart wintertraining 5 maart

  De werkzaamheden in sporthal De Middelzee zijn afgerond. Daardoor kan een herstart van de wintertraining voor senioren plaatsvinden op zondag 5 maart a.s. Zegt het voort, zegt het voort!

  Lees meer
 • Voorjaarsvergadering 2017

  Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Voorjaarsvergadering. Deze zal worden gehouden: Datum:  vrijdag 10 maart 2017 Tijdstip: 20.00 uur Locatie:  Kantine van KV Bolsward AGENDA  Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen voorjaarsvergadering 2016 (zie Notulen Voorjaarsvergadering 2016) Jaarverslag 2016 Financieel verslag 2016 Verslag kascommissie Benoeming nieuwe kascommissie […]

  Lees meer
 • Zeer geslaagde Spekjespartij!!

  Vanmiddag werd er in Sporthal de Middelzee gekaatst door onze jeugdleden tijdens de allereerste spekjespartij. Na intensief overleg werd er besloten dat we zouden gaan kaatsen in drie omlopen met verschillende ‘maten’ en dus met persoonlijke punten. Per categorie zou er een krans te verdienen zijn voor de winnaar zoals we dat bij kaatsen gewend […]

  Lees meer
 • Nieuws over de wintertraining voor senioren

  De wintertraining voor senioren gaat zondag a.s. (12 februari) van start. Vanwege werkzaamheden in de sporthal kan de training op zondag 19 februari en op zondag 26 februari echter helaas geen doorgang vinden.

  Lees meer
 • Spekjespartij op zo. 12 feb 2017

  Voor de jeugdleden van KV Bolsward is er zondag 12 februari om 13:00 uur de SPEKJES PARTIJ in sporthal de Middelzee.

  Lees meer
 • Wintertraining 2017 senioren

  Sinds 2001 wordt een wintertraining voor seniorenleden georganiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen.

  Lees meer
 • Fijne kerstdagen en voorspoedig 2017

  Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Kerstwensenbw11

  Lees meer
 • Rabo Ledensponsoring

  De Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt in december 2014 de actie Rabo Ledensponsoring. Leden van de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland kunnen dan per lid 5 euro weggeven aan een vereniging, stichting of instelling naar keuze.

  Lees meer