Belangrijke mededeling

Het clubblad is ook digitaal te raadplegen. Hier vindt u informatie over het kaatsseizoen 2020.

Bericht

HUIDIGE STATUS CORONA CRISIS => 20 mei 2020 start ook onder voorwaarden het competitiekaatsen senioren (leest u a.u.b. de protocollen)

Welkom op de website van kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885. K.V. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Het kaatsen vindt plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt. De kaatsvereniging organiseert diverse leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden in alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van april tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

 • Competitiekaatsen gaat los woensdag 20 mei!

  De KNKB adviseert om het competitiekaatsen weer op te starten. Van de gemeente hebben we toestemming. Het competitiekaatsen voor de senioren kan dus weer los. Dit met ingang van woensdag 20 mei a.s. Aanvang 19.00 uur. Een en ander kan alleen onder een aantal voorwaarden. Dit voorwaarden zijn opgenomen in bijgaand protocol voor competitiekaatsers. Helaas […]

  Lees meer
 • Wat kan wel/niet op het kaatsveld

  Kaatsvereniging Bolsward volgt de richtlijnen die de KNKB verstrekt en de richtlijnen van de gemeente betreffende het coronavirus. Sinds de laatste persconferentie van de premier is er weer wat mee mogelijk. Wat is met ingang van heden (16 mei) mogelijk? Muurkaatsen De kaatsmuren zijn nu (deels) weer open. Per muur kunnen maximaal twee sporters (alle […]

  Lees meer
 • De trainingen voor de jeugd zijn weer los!

  In de week van 4 mei zijn de trainingen weer los gegaan voor de kinderen tot 18 jaar. Voordat alles in kannen en kruiken was moest er veel worden geregeld. Maar het is gelukt. Trainers moeten zich aanpassen en ook de kinderen en ouders moeten zich houden aan een aantal regels houden op het veld. […]

  Lees meer
 • Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen

  Even een bericht over de huidige stand van zaken. Eerst even een aantal zaken die niet doorgaan. Momenteel hebben we de volgende zaken afgelast: Alle kaatswedstrijden inclusief competitiekaatsen zowel voor de jeugd als de senioren tot 1 juni; Het Bedrijfskaatsen en Het Hoofdklasseweekeinde, incl. de SWF-partij (hiervoor is een vergunning nodig). Onder voorwaarden worden met ingang van […]

  Lees meer
 • Activiteiten KV Bolsward in 2020

  Zoals eerder gemeld volgt kv Bolsward het beleid dat de KNKB volgt inzake de coronacrisis. Dit betekent dat het kaatsveld in elk geval tot 1 juni is gesloten. De KNKB heeft nu besloten dat de KNKB-wedstrijden worden opgeschort tot 20 juni. Voorlopig is de planning dus dat vanaf zaterdag 20 juni weer wordt gekaatst. Concreet […]

  Lees meer
 • Voorbereiding seizoen 2021

  Door een viertal vrijwilligers is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het seizoen 2021. 2020 zal wel niks worden waarschijnlijk.Er wordt flink gesnoeid en er is al aardig meer licht op het kaatsveld

  Lees meer
 • ‘Afscheid’ van Janneke Pagels

  Op vrijdagavond de 13e werd jaarvergadering door ca. 20 personen bezocht en in het kort gezegd werden er geen gekke of noemenswaardige dingen besproken, behalve dat het welbekende virus als een rode draad door de vergadering liep. De aanwezigen werden bijgepraat over het jaarverslag, begroting en jaarrekening wat allen met goedkeuring van de aanwezigen werd […]

  Lees meer
 • Corona status -> tot 1 mei gesloten

  Zoals in het boekje al stond is het veld gesloten tot 1 april a.s. Dit in verband met de toestand van het veld. Nu zijn er met betrekking tot het coronavirus een aantal ontwikkelingen die ons nopen de het veld e.d. voor een langere periode te sluiten. Kaatsvereniging Bolsward volgt hierbij de richtlijnen van NOC/NSF. […]

  Lees meer
 • Jaarvergadering vrijdag 13 maart 2020

  Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarvergadering. Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom. De jaarvergadering  zal worden gehouden op vrijdag 13 maart  2020.Tijdstip: 20.00 uur.Locatie:  Kantine van KV Bolsward AGENDA Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen jaarvergadering 8 maart 2019 (link naar PDF […]

  Lees meer
 • Wallball 1 maart in de zaal

  Er wordt een Wallballtoernooi georganiseerd op zondag 1 maart in de sporthal. Doe ook mee en geef je op.

  Lees meer