Belangrijke mededeling

Het clubblad wordt in maart 2022 bezorgt, maar is nu ook digitaal te raadplegen. Hier vindt u informatie over het kaatsseizoen 2022.

Bericht

Zet seizoen 2022 automatisch in je digitale agenda:

Kies, download en open het volgende bij de senioren categorie:

 1. Voor Android en Outlook (bv. op computer, Samsung, Nokia, Huawei, etc.)
 2. Voor Apple (Iphone)

Opgave kan via opgave@kvbolsward.nl of via de lijst in de kantine.

Doe mee en geef je tijdig op voor de ’t Diekjepartij!

Welkom op de website van kaatsvereniging “Bolsward”, opgericht 20 juli 1885. K.V. “Bolsward” is de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Het kaatsen vindt plaats op kaatsveld “Het Oordje” aan de Landbuurt. De kaatsvereniging organiseert diverse leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden in alle categorieën. Daarnaast vinden er wekelijks trainingen en competitiekaatsen plaats voor de leden. Het kaatsseizoen loopt van april tot en met september. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten, het nieuws en de uitslagen e.d. van de kaatsvereniging “Bolsward”.

 • Schoolmeisjes 3e op NK

  Schoolmeisjes redden de eer voor KV Bolsward. Minke Tjalsma, Tessa Westra en Fenna Cuperus reisden met coach José Cuperus af naar Makkum voor het NK Schoolmeisjes. Als partuur nummer 22 en 6 perken was het even wachten voordat de meiden aan de bak konden. Het was eerst nog mooi weer in Makkum. Dit veranderde echter […]

  Lees meer
 • Succes voor meisjes welpen en schooljongens

  Meisjes welpen De meisjes welpen hadden hun jaarlijkse afdelingswedstrijd in Jirnsum. Bolsward was met 2 parturen vertegenwoordigd. Het eerste partuur – Froukje Patricia Blanke, Rianne Cuperus en Lysette Westra – kwamen ver, heel ver. Via overwinningen op Raerd (5-0), Peasens – Moddergat (5 – 1) en Wommels (5 – 2) werd met slechts 3 eersten […]

  Lees meer
 • IFK Jeu de Pelote in Easterlittens

  Na 2 jaren pandemie hebben we dit jaar gelukkig weer groen licht om het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote op het plein in Easterlittens te organiseren. Zoals veel activiteiten, en evenementen die afgelast werden konden ook wij in 2020 en 2021 helaas geen IFK Jeu de Pelote organiseren door Covid-19. Maar dit jaar staan […]

  Lees meer
 • Competitiekaatsen op dinsdag ivm Heamiel

  Aanstaande dinsdag 21 juni is competitie in plaats van woensdag i.v.m. het Heamiel. Op woensdagavond 29 juni is weer een avondledenpartij. Doe ook mee en geef je nog op! Tot dinsdagavond!

  Lees meer
 • Federatiewedstrijd Jeugd Regio Súdwest 28 mei 2022

  Zaterdagmiddag 28 mei vond op ’t Oordje de Federatiewedstrijd voor de jeugd uit de regio Súdwest plaats. Liefst 91 jeugdige kaats(t)ers stonden op de d.e.l.-lijsten van de diverse categorieën die liepen van de Welpen- tot en met de Jongens­categorie, wel een teken dat het kaatsen in onze omgeving zeker nog wel leeft bij de jeugd. […]

  Lees meer
 • Notulen van de Jaarvergadering van KV Bolsward op vrijdag 25 maart 2022

  Aanwezig: José Cuperus-Siemensma, Janneke Pagels, Lammert Leeuwen, Clara Houtsma, Christine Vasen, Cor Knol, Kees Bekema, Marieke Bekema-Walsma, Marco Elzinga, Jappie de Boer, Frans Boersma, Marcello Blanke, Roel Venema, Pieter Feenstra en Jan Rijpma. Opening Voorzitter Lammert Leeuwen heet de aanwezigen van harte welkom op deze Jaar­vergadering van de Kaatsvereniging Bolsward in de eigen kantine. Door […]

  Lees meer
 • Bolswarder meisjes oppermachtig in IJlst

  De tweede afdelingswedstrijd in de meisjescategorie zaterdag 4 juni werd een ecletante overwinning voor de Bolswarder meisjes: Noa Elzinga, Inge Blanke en Rix Blanke. Op de hele dag kregen zij slechts drie eersten tegen. De eerste partij werd tegen Raerd werd met 5-1 6-0 beëindigd. De tweede partij tegen Tzum werd na een stroef begin […]

  Lees meer
 • 35 Deelnemers op Primerapartij

  Woensdag 1 juni stond de eerste Avondledenpartij op het programma. De Primerapartij. Een wedstrijd in vijf klassen waarbij iedereen drie keer kaatst. Het is ook niet verwonderlijk dat de prijzen bestonden uit Primerabonnen. Gelukkig bleef het droog. Om de voorkomen dat de wedstrijd door de vallende avond voortijdig moest worden afgebroken begonnen alle partijen op […]

  Lees meer
 • KNKB juniorenpartij vrijdag 13 mei

  De juniorencompetitie op vrijdag is op 13 mei in Bolsward begonnen. 15 parturen stonden op de lijst. In alle omlopen werd spannend geskaatst zodat we genoodzaakt waren de finale met een spel in te korten. Grote winnaars werd het partuur van Jari Visser die in de finale korte metten maakte met het uitgekaatste partuur van […]

  Lees meer
 • Lieke Van Loon, Romy Postma en Ilse Kooistra winnen in Bolsward

  De Kaatsvereniging Bolsward organiseerde zondag 8 mei een K.N.K.B.-wedstrijd voor de categorie Meisjes, wedstrijdvorm door-elkaar-loten. Er stonden 11 parturen op de lijst.  De eerste omloop kende slechts 1 partij waarin sprake was van een gelijkopgaande strijd. De latere winnaars wonnen die partij op 5-4 en 6-6 van het partuur van Gerbrich Koster, Liset Sijbesma en […]

  Lees meer